Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Phú Yên công bố đường dây nóng phản ánh về giáo dục

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên thông báo số điện thoại, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị gửi đến ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở GD&ĐT nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận gồm: Những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, bao gồm các lĩnh vực chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; nhà giáo, công chức, viên chức quản lý giáo dục; cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Thái độ, trách nhiệm, tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

Việc chấp hành, thực hiện các quy định về tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

Đề xuất sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Sở GD&ĐT.

Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị: Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT; thể hiện rõ nội dung cần phản ánh, kiến nghị;

Thể hiện rõ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử khi cần liên lạc của tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị.

Lưu ý: Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Sở GD&ĐT mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, những phản ánh, kiến nghị trung thực, khách quan của các tổ chức, cá nhân để công tác chỉ đạo, điều hành của Sở đạt hiệu quả, chất lượng cao.

Lạp Phương

VietBao.vn


SHARE THIS

Author:

Facebook Comment

0 nhận xét: