Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

CFTD nói gì về dư luận 'xây công trình resort giữa vườn QG Ba Vì'

Ngày 29/2/2016, Báo Xây dựng điện tử đưa tin “Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội tiến hành xác minh thông tin Resort không phép giữa vườn quốc gia Ba Vì”. Nội dung bài báo nêu thông tin: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin Cty TNHH phát triển công nghệ (CFTD) ngang nhiên xây dựng công trình Le Mont Bavi Resort & Spa - resort không phép giữa vườn quốc gia Ba Vì, huyện Ba Vì, TP Hà Nội với hàng chục khách sạn, biệt thự đã gần như hoàn tất và đưa vào sử dụng, ngày 29/2/2016 Thanh tra Sở đã khẩn cấp cử cán bộ phối hợp với Đội Thanh tra Ba Vì tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

  CFTD nói gì về dư luận 'xây công trình resort giữa vườn QG Ba Vì' - Ảnh 1

Thanh tra Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội và Đội Thanh tra xây dựng Ba Vì khảo sát hiện trường

Ban biên tập đã chính thức đã nhận được hồi âm từ phía Công ty TNHH Phát triển Công nghệ. Tại Công văn số: 07.3/2016/CFTD-CV, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ với một số nội dung chính như sau:

Về cơ sở pháp lý của dự án cần được hiểu đúng: Theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc liên doanh, liên kết đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Ba Vì, ngày 22/8/2008, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ đã ký kết hợp đồng liên kết số 112/HĐLK-VBV-KHTC với Vườn Quốc gia Ba Vì về việc kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái kết hợp bảo vệ và phát triển rừng.

Các cơ sở pháp lý của việc ký kết hợp đồng và triển khai dự án dựa trên Luật Bảo vệ Phát triển rừng năm 2004 khẳng định mục tiêu của rừng đặc dụng: “Rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên… , phục vụ nghỉ ngơi, du lịch, kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường.” (Khoản 2, điều 4. Phân loại rừng); Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng nêu rõ: “Phân khi dịch vụ - hành chính: là khu vực để xây dựng các công trình làm việc và sinh hoạt của Ban quản lý, các cơ sở nghiên cứu – thí nghiệm, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí” (Điểm C, Khoản 1, Điều 14); “Chủ rừng được tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái, cho thuê môi trường rừng hoặc sử dụng quyền sử dụng đất và giá trị kinh tế của tài nguyên đa dạng sinh học và cảnh quan rừng để liên doanh, liên kết với các chủ đầu tư khác, các tổ chức cá nhân đầu tư kinh doanh du lịch sinh thái tại khu rừng đặc dụng.” (Khoản 2 Điều 22. Hoạt động du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng); Văn bản số 1847/BNN-KL ngày 01/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc liên doanh, liên kết đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Ba Vì nêu rõ:

“Vườn tự tổ chức, liên doanh, liên kết, thuê môi trường rừng… thời gian liên doanh, liên kết phát triển du lịch sinh thái không quá 50 năm theo quy định của pháp luật hiện hành”; Quyết định số 1181/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/5/2010 của Bộ NN và PTNT về việc: phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến năm 2020 nêu rõ: “Phân khu dịch vụ hành chính: 340,5 ha”;

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư và phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020 có nêu: “ Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng” (khoản 1,Điều 10); “Trong phân khu dịch vụ hành chính, diện tích tối đa để xây dựng các công trình phục vụ hoạt động du lịch là 20% tổng diện tích được quy hoạch…” (điểm c, khoản 1, Điều 10); Quyết định số 1254/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể phân khu hành chính dịch vụ I - Vườn quốc gia Ba Vì;

Quyết định số 1641/QĐ-BTNMT ngày 25/6/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Khu Dịch vụ du lịch sinh thái trong phân khu Hành chính dịch vụ 1-Vườn quốc gia Ba Vì tại cos 400, 600, 700, 800; Văn bản số 101/CSPC&CC-P3 ngày 18/8/2015 của Cục cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội về việc chấp thuận giải pháp PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở của Khu Dịch vụ du lịch sinh thái trong phân khu Hành chính dịch vụ 1-Vườn quốc gia Ba Vì tại cos 400, 600,700,800;

  CFTD nói gì về dư luận 'xây công trình resort giữa vườn QG Ba Vì' - Ảnh 2

Biệt thự được xây dựng trên nền nhà Pháp cũ

Các chỉ tiêu của dự án: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ đã ký kết hợp đồng liên kết số 112/HĐLK-VBV-KHTC với Vườn Quốc gia Ba Vì về việc kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái kết hợp bảo vệ và phát triển rừng. Theo đó:Tổng diện tích liên kết là 60,42ha nằm trong phân khu Dịch vụ Hành chính 1 thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì. Diện tích xây dựng của dự án chiếm 1,84% trên tổng diện tích liên kết. Theo quy định tại Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư và phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020: “Trong phân khu Dịch vụ Hành Chính … Diện tích tối đa để xây dựng các công trình phục vụ hoạt động dịch vụ - Du lịch không quá 20% tổng diện tích của phân khu….”;

Dự án gồm 22 công trình với diện tích xây dựng 10.770m2. Toàn bộ 22 công trình đều là phế tích cũ thời Pháp thuộc, Công ty được phép khôi phục và cải tạo trên các công trình phế tích này (theo quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể phân khu hành chính dịch vụ I - Vườn quốc gia Ba Vì); Về nghĩa vụ tài chính: Công ty CFTD phải nộp cho Vườn 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng chẵn), toàn bộ số tiền này Công ty CFTD đã nộp đủ toàn bộ cho Vườn Quốc gia Ba Vì.

Quá trình thực hiện dự án: Trong quá trình thực hiện hợp đồng liên kết, được sự chấp thuận của Vườn Quốc gia Ba Vì, để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và công tác chuẩn bị đầu tư, nghiên cứu lập dự án du lịch sinh thái Công ty CFTD đã tận dụng những công trình cũ của Pháp còn tương đối sửa sang lại thành nhà ở cho chuyên gia, CBNV và nhà điều hành của dự án. Thời gian này, Công ty CFTD cũng đã thực hiện việc chăm sóc, trồng bổ sung rừng trong khu vực liên kết theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của các chuyên gia và đã có hiệu quả rất rõ rệt trong việc làm giảm thiểu cháy rừng (không xảy ra bất kỳ vụ cháy rừng nào trong suốt 8 năm qua tại khu vực liên kết).

Đến năm 2014 quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì tất cả các công trình hiện có đều phù hợp với quy hoạch chi tiết. Đến năm 2015 sau khi có phê duyệt về đánh giá tác động môi trường Công ty CFTD cũng đã được Vườn QG Ba Vì đồng ý cho sửa sang, tôn tạo nâng cấp (theo hướng sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài, lắp đặt thiết bị, nội thất bên trong…), những nhà trước đây dành cho cán bộ công nhân viên trở thành nhà nghỉ hiện nay.

  CFTD nói gì về dư luận 'xây công trình resort giữa vườn QG Ba Vì' - Ảnh 3

Cảnh quan môi trường rừng được tái tạo

Như vậy, Công ty CFTD không xây mới mà chỉ sửa sang những công trình cũ của người Pháp tôn tạo lên thành công năng sử dụng như hiện nay. Theo quy định tại Điều 89, của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 thì công trình nói trên của Công ty CFTD thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng.

Sau khi có một số thông tin truyền thông về dự án và thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại văn bản số 1499/TB-BNN-VP ngày 29/02/2016 của Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Công ty CFTD đã nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, dừng toàn bộ các hoạt động của Khu nghỉ dưỡng Le Mont Bavi.

Chủ đầu tư CFTD cũng đề nghị báo chí kiểm chứng lại một số thông tin đã đăng tải:

Thứ nhất: “Ngang nhiên xây resort không phép giữa Vườn quốc gia”.

Theo CFTD, việc ký kết hợp đồng liên kết kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái kết hợp bảo vệ và phát triển rừng với Vườn Quốc gia Ba Vì là hoàn toàn hợp pháp, đúng chủ trương chính sách của Nhà nước, các bên ký kết Hợp đồng đều có đầy đủ chức năng, năng lực theo quy định.

Thời điểm các báo đưa tin thì Công ty CFTD đã có các văn bản pháp lý quan trọng, cần thiết của Dự án theo quy định của Pháp luật như: (1) Có Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể phân khu hành chính dịch vụ I - Vườn Quốc gia Ba Vì, địa điểm tại cốt 400m, 600m, 700m, 800m (Quyết định số 1254/QĐ-BNN-TCLN ); (2) Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ du lịch sinh thái trong phân khu hành chính dịch vụ 1- Vườn QGBV, địa điểm tại cốt 400m, 600m, 700m, 800m" (Quyết định số 1641/QĐ-BTNMT ); (3) Về chấp thuận giải pháp PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở dự án "Đầu tư xây dựng khu dịch vụ du lịch sinh thái trong phân khu hành chính 1 - Vườn QGBV" (Công văn số 101/CSOC&CC-P3 );

Thực chất toàn bộ 13 công trình hiện nay của Khu nghỉ dưỡng Le Mont Bavi đều được tôn tạo và sửa chữa, nâng cấp trên cơ sở 13 công trình phế tích của Pháp để lại chứ Công ty CFTD không xây dựng mới các hạ tầng này (theo phê duyệt thì Công ty CFTD được tôn tạo, sửa chữa 22 công trình phế tích). Theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 thì công trình tôn tạo, sửa chữa… thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng.

Thứ hai: Công trình Le Mont Bavi Resort & Spa nằm trong vị trí quốc phòng đặc biệt quan trọng hay không?.

Phía Công ty cho biết, kể từ khi ký kết hợp đồng liên kết với Vườn Quốc gia Ba Vì đến nay, Doanh nghiệp chưa từng nhận được bất kỳ thông báo/văn bản của cơ quan Nhà nước nào khẳng định Khu vực liên kết là khu vực nằm trong vị trí an ninh quốc phòng. Thông tin với báo giới, ngày 2/3/2016, Ông Cao Chí Công – Tổng Cục phó Tổng cục Lâm nghiệp khẳng định: “khu đất không thuộc địa phận An ninh Quốc phòng. Bởi vì quy hoạch tổng thể với quy hoạch Thủ tướng phê duyệt tại quyết định 1976 đã nói rõ. Khu resort nằm trong phân khu được phát triển du lịch – thuộc phân khu Dịch vụ hành chính I”.

Vì vậy Khu du lịch sinh thái Le Mont Bavi không thể khẳng định nằm trong vị trí an ninh quốc phòng được.

Thứ ba: Về thông tin “Vườn Quốc Gia Ba Vì đổi 53 ha đất với giá 8 tỷ đồng”. Công ty CFTD giải trình: Căn cứ theo các văn bản pháp lý, với tổng số 8 tỷ đồng mà doanh nghiệp phải trả cho Vườn, doanh nghiệp chỉ được tác động trên diện tích là 1,07 ha. Phần diện tích còn lại doanh nghiệp không được phép tác động, kinh doanh, khai thác mà phải có trách nhiệm bảo tồn và phát triển rừng. Và trong số 1,07 ha (tương ứng hơn 10.000m2) đó, Công ty chỉ được phép khai thác, kinh doanh trên cơ sở 22 công trình phế tích cũ do Pháp để lại mà không được phép xây thêm các công trình mới. Sau thời gian liên kết, toàn bộ tài sản trên khu vực liên kết thuộc quyền quản lý của Vườn Quốc Gia Ba vì. Vì vậy, thông tin Vườn Quốc Gia Ba Vì bán đất cho doanh nghiệp với giá 8 tỷ đồng để đổi lại 53ha là chưa đầy đủ, chính xác.

Báo Xây dựng sẽ trở lại vụ việc sau khi nhận được kết luận chính thức từ phía các cơ quan chức năng.

Theo báo Xây dựng


SHARE THIS

Author:

Facebook Comment

0 nhận xét: